Du er her. #1 - Foreningswebsite > Generalforsamling 2020


GENERALFORSAMLING 2020

På foreningens ordinære generalforsamling den 2. april 2019 blev Rune Mandrup genvalgt som kasserer. Christian Staunskær, Niels-Ove Skøtt blev genvalgt til bestyrelsen. Endvidere blev Louis Otto, Jesper Frederiksen og Jesper Bækmand nyvalgt til bestyrelsen.

Hakon Fynbo og Vagn Olsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Kontingentet blev på generalforsamlingen hævet for første gang i mere end 10 år med kr. 20,00

Ordinær generalforsamling afholdes næste gang

xxxdag den xx. (MÅNED?) 2020 kl. 1900 i klubhuset.

 

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 2 suppleanter.
  9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  10. Eventuelt.